دربارهٔ شبکهٔ کتاب پَرسهبا اینکه افراد فارسی‌زبان (فارسی‌دان) زیادی در اروپا ساکنند، دسترسی به کتاب و مجله‌های فارسی در اروپا سخت و محدود است‌
این محدودیت باعث جدا افتادن این عده از جریان فرهنگی پویای زبان فارسی (کتاب‌ها و نشریات روز) و گنجینهٔ ادبی این زبان شده‌است‌
شبکهٔ‌ کتاب پَرسه تلاش دارد با تسهیل دسترسی به کتاب‌ها و نشریات فارسی این ارتباط فرهنگی را تا حدی بهبود ببخشد
امیدواریم که شما هم در این تلاش، ما را همراهی کنید. حال با مشارکت در پخش کتاب و یا با انتقادات و پیشنهادات سازندهٔ‌تان‌همواره مشتاق خواندن پیام های شما هستیم
info@parsebooks.de ایمیل ماسایت پرسه در مرحله‌ی آغاز است و امکانات متنوع و کارآمد زیادی به آن اضافه خواهد شد