روش کاربا ثبت سفارش کتاب، تیم پَرسه جست‌وجوی کتاب سفارشی شما را در کتاب فروشی‌های ایران آغاز می‌کند. در صورت موجود بودن کتاب، تیم پَرسه از طریق ایمیل هزینهٔ نهایی کتاب (بر اساس وزن و قیمت پشت جلد کتاب) و زمان تقریبی پست (کم‌تر از یک ماه) را به شما به صورت شفاف اعلام می‌کند


با تایید نهایی شما، پَرسه کتاب مورد نظر را تهیه می‌کند و برای شما می‌فرستد. در نظر داشته باشید که کتاب ها ابتدا به دست پَرسه در آلمان می‌رسد و سپس به مقصد نهایی ارسال خواهد شد